• Raja Yoga

    Yoga als een weg naar Zelf realisatie. Bewustwording van dat wat je waarachtig bent. Ontdekkingsreis naar de innerlijke wereld. De yoga lessen zijn gericht op het herstellen van het contact met en het evenwicht in jezelf, op zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

    Leer meer »

  • Satsanga Vedisch leven

    Vedisch leven betekent meditatief leven. Vedisch leven is gebaseerd op zelfstudie vanuit de veda’s.  De veda’s zijn één van de oudste geschriften ter wereld. Deze geschriften werden zo’n 5000 jaar geleden, op palmbladen geschreven door wijze oude meesters, die zieners genoemd worden.

    Leer verder »

Vedische levenkunst

Yoga Schagen en Yoga Lutjewinkel

Het Vedisch Instituut beschouwt het alomvattende leven als een levensschool, waarin elke handeling als een levenskunst gezien wordt. De kwaliteit van de handelingen, worden in meditatief en liefdevolle concentratie, uitgevoerd.

Vedisch heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan het verspreiden van de vedische kennis. De vedische kennis, is een van de eerste geschiften op aarde, waarmee zieners de natuurwetten kort en krachtig hebben beschreven. En waarin de kern heel duidelijk en helder wordt weergegeven en hoe elke vorm van ons bestaan functioneert.

Hieruit is de yogaleer, Oosterse - en Chinese leer, ontstaan en alle andere vormen van filosofie hebben hierin hun basis. Wijzen, geleerden, filosofen waaruit geloofsovertuigingen en wetenschap zijn ontstaan, hebben hun kennis gebaseerd op ieder zijn eigen uitgekristaliseerde en ontwikkelingsprocessen.   

De kennis is al eeuwenoud en wordt door velen bestudeerd.

De vedische kennis wordt gezien als de oorsprong van elke filosofie en geloofsovertuiging. De wens is dat deze overdrachten een bijdrage mogen zijn, om inzicht  te ontvangen van alle elementen in de kosmos. Dit gebaseerd op kennis vanuit het hart, en veel minder kennis vanuit het zogenaamde weten van boekenkennis.

Geweldloosheid en Zuiverheid naar zowel het zelf als naar de buitenwereld toe. Het doel is inzicht te verkrijgen over alle levenskunsten, het installeren van deze energie. Zodat wij in vrede en harmonie ervaren in ons dagelijkse dagbewustzijn. Het is een vanzelfsprekendheid geworden alles volledig met respect en universele liefde te benaderen.

Meer activiteiten in het Stilte centrum Lutjewinkel staan vermeld in de agenda.  

Raja yoga


Raja Yoga is betekend letterlijk de koninklijke Yoga, de meest complete vorm, omdat zij alle andere vormen van Yoga omvat. Het pad leidt de beoefenaar naar het hoogste doel, de realisatie van het Zelf, een toestand van Zuiver Zijn.

 

Lees meer

 

Vedische bijeenkomsten


Vedisch bewustzijn is gebaseerd op zelfstudie vanuit de veda’s. De veda’s zijn  één van de oudste geschriften ter wereld. De veda’s spreken eigenlijk over alle natuurwetten. Vedisch leven betekent bewust meditatief leven.  
 


Lees meer

 


Individuele begeleiding kan ingezet worden om het handelen effectiever te maken en om het niveau te verhogen. Een andere insteek voor begeleiding is het ondersteunen van iemand in zijn of haar functie. In een serie gesprekken reflecteert de begeleide persoon op zijn of haar eigen functioneren. 

 

Lees meer


Lees meer over onze activiteiten en de introductie bijeenkomsten die wij aanbieden met de data en locaties waar deze gegeven worden. De introductie bijeenkomsten worden gegeven door verschillende docenten, zodat u kan kijken wat bij u past.

 

Lees meer


Steeds meer mensen koken vegetarisch of spelen al langer met de gedachte dit te gaan doen. De motivatie’s zijn divers, om gezondheidsredenen, uit ethische of morele overwegingen en zelfs vanuit economisch standpunt (90% van de Amerikaanse graanproductie is voor veevoer bestemd) is er veel voor te zeggen om over te gaan  naar een  ander voedsel patroon.  

Lees meer

 Menu